Manifest Mantelzorg: “Ontzorg de Mantelzorger

/
"De werkgroep Mantelzorg van de Coalitie stelde eind 2020 begin…

‘Er is altijd plaats in Inloophuis De Herberg’

/
Goed dat je er bent. Zo ontvangt onze gastvrouw of gastheer je in Inloophuis De Herberg. Om het maar zo kort mogelijk samen te vatten: in onze Herberg is altijd plaats. Gastvrijheid staat bij ons centraal. We willen mensen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact brengen.’ Aan het woord is Arie Arkenhout van InloophuisDe Herberg.

‘Elkaar aankijken belangrijker dan sociale media’

/
Oud-huisarts Theo van Dam (77) was van de tweede lichting huisartsen die zich vestigde in de gemeente Dronten, toen nog Zuidelijke IJsselmeerpolders genoemd. Van 1970 tot 2005 was hij huisarts in Swifterbant. We kijken met hem terug naar de pioniersjaren.

Dronten ondertekent landelijk coalitieakkoord

/
Ook de gemeente Dronten doet mee aan de landelijke coalitie ‘Een tegen eenzaamheid’. Op 20 september zal wethouder Peter van Bergen in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het landelijk convenant tegen eenzaamheid ondertekenen.

Campagne tegen zomereenzaamheid onder ouderen

/
De zomerperiode is in volle gang. Wist u dat 1 op de 6 ouderen zich juist in deze maanden extra eenzaam voelt? En wist u dat deze ouderen gedurende wel acht dagen helemaal niemand spreken? ZamenEen ondersteunt van harte de landelijke campagne tegen zomereenzaamheid onder ouderen.

Steun Voedselbank helpt mensen uit sociaal isolement

/
Er bestaan voorzieningen die het leven wat makkelijker kunnen maken. Zo verzorgt Voedselbank Dronten elke week ongeveer 145 voedselpakketten, bedoeld voor ruim 450 personen in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. Ondanks dat het beter gaat met de economie neemt het aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselpakketten niet af.

Hersenletsel zet je leven op z’n kop

/
In Nederland ervaart 3,8 procent van de bevolking problemen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel door bijvoorbeeld een ongeluk, beroerte of hersentumor. Dat betekent dat er in de gemeente Dronten ruim 1550 mensen wonen die door hun hersenletsel dagelijks problemen ondervinden.

Bibliotheek steeds meer ontmoetingsplek

/
Bij de bibliotheek draait het al lang niet meer alleen om het uitlenen van boeken. Zo is elkaar ontmoeten ook als een van de speerpunten benoemd van de FlevoMeer Bibliotheek. Dat ontmoeten kan al op een heel eenvoudige en laagdrempelige manier.