Vanuit de bouwbijeenkomsten zijn in 2020 een viertal werkgroepen ontstaan. Drie leeftijdsgebonden en één themagericht. De leeftijdsgroepen zijn 18+, 45+ en 75+.  Mantelzorg vormt de vierde werkgroep. De voorzitters zijn tevens lid van de begeleidingscommissie van de Coalitie.

In de werkgroepen nemen deelnemers vanuit alle sectoren in de samenleving deel. Hun opdracht is leeftijdsgebonden activiteiten te gaan organiseren. Corona legde veel stil. In 2021 werd dit de prikkel voor het opzetten van belcirkels en contactcirkels. De ingestelde werkgroep realiseerde in het eerste kwartaal een belcontact activiteit.

De werkgroep Mantelzorg realiseerde begin 2021 een Manifest Mantelzorg: Ontzorg de mantelzorger. In najaar 2021 start een vervolgwerkgroep met het opzetten van een Plan van Aanpak conform de onderliggende notitie bij het Manifest.