Op deze pagina geven wij een overzicht van de acties die de coalitiepartners van ZamenEen organiseren met betrekking van de corona-crisis. Heeft u ook een actie te melden? Stuur deze naar info@zamen-een.nl.

Overzicht verspreiding flyers gemeente Dronten

Dronten

Breeuwenstraat, Brouwersgilde, Commandeurstraat, De Dagmaat, De Deimt, De Eclips, De Fazant, De Grutto, De Regenboog, De Wolken, De Zate, Dronten-Noord, Galjoenstraat, Gamander, Golfresidentie, Groenlandstraat, Harpoenierstraat, Het Noorderlicht, Het Spectrum, Het Zenit ,Huidenkopersgilde, Kombuisstraat, Korendragersgilde, Kruidendreef, Lijzijde, Mastmakerstraat, Melisse, Morinel, Oeverloper, Slepersgilde, Spiegelstraat, Takelaarstraat,Touwslagerstraat, Walvisstraat, Werfstraat, Zeilenmakersgilde, Zeilmakersstraat, Zilversmedengilde.

Swifterbant

Anemoonstraat, Bloemenzoom, Crocusstraat, Dahliastraat, De Wulk, Duifkruid, Fuikhoren, Ganzerik, Gladioolstraat, Havikskruid, Hyacintstraat,  Irisstraat, Narcisstraat, Penhoren,  Ranonkelstraat, Tulpstraat.

Overige gebieden

Boschberg (Biddinghuizen), Ketelhaven.

Voedselbank

Omdat Voedselbank Dronten vreest voor tekorten, is een aantal kerken vorige week begonnen met een spontane inzamelactie. Inmiddels heeft ook de Protestantse Gemeente Dronten zich hierbij aangesloten en zijn er vijf inleveradressen.

Bij de vijf adressen kan van ’s morgens half negen tot ’s avonds negen uur eten worden ingeleverd. Bij deze adressen staan kratten in de voortuin, die regelmatig worden geleegd.

Inleveradressen
 • Manegelaan 63
 • De Reiger 20
 • Golfresidentie 2
 • Eurosingel 166
 • Kleermakersgilde 65
In te leveren producten
 • pasta
 • rijst
 • blikgroenten
 • koffie
 • wasmiddel
 • (andere) houdbare producten

Tafeltje Dekje

De maaltijdservice Tafeltje Dekje gaat gewoon door. Coloriet en De Meerpaal Welzijn werken hard om aan de vraag te blijven voldoen van de inwoners. Er is momenteel meer vraag naar deze dienst en de medewerkers en vrijwilligers werken elke dag hard om iedereen te voorzien van een dagelijkse maaltijd.

De Meerpaal Welzijn 

Ondanks dat alle activiteiten en diensten vanwege de coronacrisis tijdelijk zijn afgelast, staan de medewerkers van De Meerpaal Welzijn klaar voor de inwoners van de gemeente Dronten.

Inwoners die een vraag hebben, of behoefte aan een praatje, kunnen bellen naar het nummer van De Meerpaal (0321-388777). Ze worden dan doorverbonden met een van hun medewerkers.

Omdat niet iedereen online actief is, doen de welzijnswerkers af en toe een rondje in de wijk en kijken wat voor vragen er zijn en helpen mee om een stukje bewustwording te creëren rondom de RIVM-adviezen.

Inwoners die behoefte hebben aan een luisterend oor, extra hulp nodig hebben of misschien juist iemand willen helpen, kunnen bellen met het contactpunt van ZamenEen op telefoonnummer: 088-2802802.

GGD Flevoland

In de afgelopen 48 uur is de enquête van de GGD Flevoland over het Coronavirus al door ruim 15.000 inwoners ingevuld! Nu al een waanzinnig resultaat!

Je kunt de enquête nog t/m zondag 29 maart invullen via: https://bit.ly/2QEpHYg daarna sluit hij.

In de laatste sheet van de enquête kun je je aanmelden als Panellid. Op dit moment hebben wij ongeveer 2100 panelleden. Maar om een goed beeld te krijgen zoeken wij nog meer leden. Woon je in Flevoland, meld je dan aan! Een aantal keer per jaar kun je dan mee denken over gezondheid, zorg en welzijn. Het kost je per keer ongeveer 10 minuten om een anonieme vragenlijst in te vullen. Meer informatie over dit panel op: https://www.ggdflevoland.nl/Over-GGD/ggd-panel