GGD komt met flyer over hulpverlening

GGD Flevoland ontvangt de laatste tijd signalen dat mensen door de corona-situatie vaker angstig of verward zijn. Dat geldt met name ook voor mensen die hier eerder geen ervaring mee hebben gehad. Speciaal hiervoor is, per gemeente, een flyer ontwikkeld met contactgegevens van instanties die gespecialiseerde hulp bieden. Voor de gemeente Dronten staat ook het Contactpunt ZamenEen (088-2802802) genoemd voor wie behoefte heeft aan een steuntje in de rug en een luisterend oor.

De volledige lijst van de GGD:
Centrum Jeugd- en Gezin:
0321-388910
Voor hulp aan jongeren en gezinnen
Maatschappelijk Dienstverlening Flevoland:
0320-211700
Voor het oplossen van (financiële) problemen in je dagelijkse leven
De Luisterlijn:
0900-0767
Dag en nacht anoniem bellen
Veilig Thuis Flevoland:
088-2220500
Advies- en meldpunt huiselijk geweld
Centrum Seksueel Geweld:
0800-0188
Slachtofferhulp Nederland:
0900-0101
Voor slachtoffers en nabestaanden van misdrijven, verkeersongevallen
Mind korrelatie:
0900-1450
Anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp
De Mantelzorglijn:
030-7606055
Voor al je vragen over mantelzorg