Het ontstaan van ZamenEen

Eenzaamheid is een onderwerp dat ook in de gemeente Dronten, dwars door de samenleving heen  voor veel mensen van alle leeftijden een groot probleem vormt. Twee burgerinitiatieven, Seniorennetwerk Dronten De Bijenkorf en Netwerk Burgers in de Knel Dronten, hebben dit medio 2018 in kaart gebracht en de nota ‘Een aanzet voor geïntegreerd eenzaamheidsbeleid in de gemeente’  opgesteld. Hoewel de netwerken zich ervan bewust zijn dat eenzaamheid alle leeftijden raakt hebben zij gekozen om van start te gaan voor senioren: zij gaan de komende jaren bijna een derde van de bevolking vormen.

Bij eenzaamheid spelen vele oorzaken een rol. Daarom is het bij het bestrijden ervan noodzakelijk om sectoren als verzorging en verpleging, medische zorg, welzijnsactiviteiten, maatschappelijk werk, kerken en moskeeën, overheid en financiers bij elkaar te brengen. Het doel hiervan is dat zij hun activiteiten en plannen op elkaar afstemmen, dan wel bijstellen. Zo kunnen bijvoorbeeld factoren als wonen, leefomgeving en mantelzorg vanuit integratie een belangrijke rol spelen.

,,We gaan met zijn allen nabuurzorg introduceren in de gemeente, maar op de moderne leest geschoeid”


De ‘Aanzet’ was voor de gemeente een duidelijke motivatie om mee te gaan doen in het voorstel en  te komen tot een lokale coalitie tegen eenzaamheid in Dronten. Deze mondde uit in ZamenEen.

Seniorennetwerk De Bijenkorf, Burgers in de Knel en de gemeente vormden samen met meer dan 20 organisaties een Voorbereidingswerkgroep. Gezamenlijk ontwikkelden zij een Plan van Aanpak START! dat, zo luidt de ambitie, uiteindelijk moet leiden tot regulier beleid in de gemeente. Zoals enkele partners het uitdrukten: “We gaan met zijn allen nabuurzorg introduceren in de gemeente, maar op de moderne leest geschoeid.”