Humanitas wijst de weg om opnieuw onder de mensen te komen

Humanitas bestaat dit jaar 75 jaar. Coördinator van de activiteit Eenzaamheid Dronten-Lelystad, een van de 23 lokale afdelingen, is Yvon Bus. Zij geeft vorm aan Humanitas Ontmoeting, het programma dat tijdens de Week tegen Eenzaamheid het levenslicht zag. ‘Wie wat meer onder de mensen wil zijn en op zoek is naar gezelligheid, is bij ons van harte welkom.’

Vraaggericht werken, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid en regie houden over je eigen leven, dat zijn de voor Humanitas kenmerkende waarden. Met Humanitas Ontmoeting zijn deze vertaald naar een lokale opzet. ‘Gezelligheid is bij ons het sleutelwoord. De eerste ontmoetingen moeten een warm bad zijn, we gaan samen het zelfvertrouwen kweken waardoor iemand weer beter aansluiting vindt. Eerst door samen op te trekken met een van onze vrijwilligers, samen leuke activiteiten op te pikken. Daarna leren om weer op eigen kracht meer onder de mensen te komen. De route die we samen afleggen heet ‘Van Hier naar Daar.’

Aanpak werkt
De aanpak van Humanitas werkt. Er zijn inmiddels wachtlijsten voor koppelingen met vrijwilligers in Lelystad, in Dronten is de afdeling mede door de inspanning van Yvon Bus goed van de grond gekomen. Humanitas kan nieuwe vrijwilligers dan ook goed gebruiken. ‘We leveren maatwerk. We kijken nadrukkelijk wat de behoefte van de deelnemers is. Want hoe kun je iemand beter laten merken dat hij of zij ertoe doet dan door de wensen af te stemmen. Wanneer iemand wil rummikuppen, biljarten, vissen of noem maar op, dan gaan we daar mee aan de slag. We gaan niet zelf iets organiseren wat er al is in de gemeente. Daarom is het ook belangrijk voor ons om goede contacten met andere organisaties te hebben. We zorgen dat iemand stap voor stap begeleid wordt. Het is de bedoeling dat iemand na een jaar de ondersteuning van de vrijwilliger niet meer nodig heeft.’

Humanitas Ontmoeting
06 8381 1223 (Yvon Bus)
Humanitas-ontmoeting@ yvonbus.nl