Icare zet meer in op preventief huisbezoek

Icare gaat meer inzetten op preventief huisbezoek. Dit houdt in dat eerder kan worden ingesprongen op zorgvragen. Het kan hierbij ook gaan om het eerder oppikken van signalen wanneer het gaat om eenzaamheid.

Simone Walrave van Icare legt uit waarom het zo belangrijk is om eerder met mensen in gesprek te komen. ‘Op lange termijn moet het voordeel bieden. Wijzelf hoeven minder ad hoc te werken. We helpen mensen om eerder na te denken over hun situatie, zodat ze zelf beter de regie kunnen houden. Doel is om langer thuis te blijven wonen en de juiste zorgvraag aan de juiste oplossing te koppelen. Bij eenzaamheid gaat het vaak om het oppikken van kleine signalen. Iemand geeft aan dat de kinderen weinig komen, of dat de buurvrouw wel veel bezoek krijgt.’

Drempel
‘We proberen dan 1 op 1 het erover te hebben en de drempel om iets aan eenzaamheid te doen zo laag mogelijk te maken. Klein beginnen en uiteindelijk ook anderen inschakelen wanneer nodig. Dat doen we bijvoorbeeld al met de Zonnebloem, Humanitas en Meerpaal Welzijn.’

Zorgvraag
De ideeën van Icare zijn ook gedeeld binnen de werkgroep 75-plus van ZamenEen, waardoor nog beter duidelijk wordt waar een zorgvraag terecht moet komen. ‘Er is heel veel mogelijk in Dronten, maar we weten soms nog te weinig van elkaar. We moeten dit echt samen doen.’