Manifest Mantelzorg: “Ontzorg de Mantelzorger

“De werkgroep Mantelzorg van de Coalitie stelde eind 2020 begin 2021 een notitie op betreffende geïntegreerd mantelzorgbeleid” in Dronten, destilleerde daar een Manifest uit en start najaar 2021 samen met de gemeente een werkgroep om een uitvoeringsproject op te zetten voor 2022.  Hier volgt het manifest:

Mantelzorg in Dronten

De stichting MeerSamen(*), roept de politieke partijen in Dronten op om de ingezette ontwikkelingen in het sociaal domein rond eenzaamheid en armoede na de gemeentelijke verkiezing in 2022 daadkrachtig voort te zetten. Mantelzorg is daarbij een kernactiviteit. Eén regie over zorg en welzijn is daarbij noodzaak. De gemeente is hier aan zet

(*) Onder MeerSamen vallen de drie burgerinitiatieven in Dronten Netwerk Burgers in de Knel, Seniorennetwerk de Bijenkorf en Coalitie ZamenEen tegen Eenzaamheid

Eerst  de FEITEN

 • Er zijn ca 4.200 mantelzorgers in Dronten; dat is ruim 13% van het inwoneraantal van ca. 40.000
 • Dronten gaat de komende jaren fors in aantallen inwoners groeien.
 • Van het aantal mantelzorgers is 14% boven 65 jaar
 • Ca 16% van de mantelzorgers is overbelast tot zwaar overbelast: 700 – 800
 • Eenzaamheid onder ouderen vormt over enkele jaren al een buitenproportioneel groot probleem
 • Mantelzorg behoefte groeit; aantal mantelzorgers neemt af door druk en vergrijzing
 • Deze onbalans laat de druk op de reguliere zorg toenemen en leidt tot overbelasting in de zorg
 • In 2021 brak het bewustzijn door dat de kosten van mantelzorg vele tientallen miljarden groot zijn; maatschappelijke en economische kosten.

Wat is het echte probleem:

We nemen het voor lief dat familie, bekenden, buren de zorg voor een hulpbehoevende op hun schouders nemen. Er is veel niet bekend rond mantelzorg. De noden achter de jonge en oude mannen en vrouwen die zich dagelijks met de hulpbehoevende bezig houden herkennen we vaak niet.  Vaak geeft de mantelzorger een combinatie van onderstaande hulp:

 • gezelschap, troost, afleiding, contact met de buitenwereld, een luisterend oor
 • verzorging (douchen, aankleden)
 • structuur en zo nodig toezicht
 • vervoer en begeleiding naar de arts, kapper enz.
 • sociale activiteiten (verjaardagen, bezoekjes, uitstapjes)
 • administratie, geldzaken, aanvragen en regelen van hulp- of zorgvoorzieningen
 • hulp in het huishouden (schoonmaken, boodschappen)
 • klussen in en rondom het huis
 • eten en drinken bereiden (ook aanbieden, voeren)
 • verpleging (medicatie geven/toedienen, injecteren, wonden verzorgen)

Naarmate de mantelzorger meer inzet moet leveren , bijvoorbeeld bij een vroeg dementerende partner, die niet alleen gelaten kan worden, of de alleenstaande moeder met een geestelijke problematiek, waar jaarlijks het hele circus moet worden herhaald voor een financiële ondersteuning, waar na 18 jaar begeleiding de ambtenaar meldt dat er andere psychiater komt, omdat de 18 jaar is bereikt, en het kind , doodgeschrokken, met de trein vlucht, kortom kijk voor schrijnende voorbeelden en meer info op www.mantelzorg.nl.

Wat is de echte oplossing:

Het ontzorgen van mantelzorgers wil zeggen: waar dreiging tot overbelasting van de mantelzorger wordt gesignaleerd moeten gericht passende hulpmiddelen ingezet worden: huishoudelijk werk, financiële hulp, belasting hulp, schuldhulpverlening, begrip voor en tijdelijk verlof van de werkgever, aanvraag hulp bij gemeente en instanties, etc..  De noodzaak tot ondersteuning gaat boven regelgeving. 

Kernthema voor de gemeente:

De gemeente moet opkomen voor een deel van de 4.200 mantelzorgers in de gemeente, die zonder hulp ten onder gaan. Beleid rond ontzorging van mantelzorgers is in de eerste plaats een gemeentelijke taak. Mantelzorg vraagt ondersteuning op maat. Kern van het gemeente beleid is “Mantelzorg is maatwerk” 

Ons aanbod:

Binnen de Stichting MeerSamen, is kennis rond mantelzorg, brede kennis van zorg en zorgvernieuwing aanwezig en deels al gemobiliseerd in een werkgroep Mantelzorg. Deze werkgroep kwam al vrij snel tot de het besef dat in Dronten de bouwstenen voor beleid voor ontzorging van mantelzorgers aanwezig is. Echter ze sluiten nog niet optimaal aan op ontwikkelingen als:  inclusieve wijken, en organisatie overstijgend werken zodat knelpunten opgelost worden. Graag wil de werkgroep verder werken aan haar advies hoe te komen tot gemeentelijk beleid voor maatwerk in de mantelzorg binnen inclusieve wijken.

Onze speerpunten:

 • Dronten legt een visie op inclusieve wijken vast tot 2022 en daaraan voorbij.
 • Uitvoerende organisaties in de wijken onderschrijven deze visie.
 • De gemeente legt de relevante uitwerking van de visie voor de specifieke uitvoer vast in het uitvoeringscontract met betrokken organisatie(s).
 • De mantelzorger staat centraal en niet wetgeving of takenpakket; “Mantelzorg is maatwerk”
 • De wijkondersteuner opereert vanuit de wijk.
 • De wijkondersteuner mantelzorg staat centraal.
 • Doorzettingsmacht van de wijkondersteuner.

De werkgroep mantelzorg vanuit de partijen verenigd in de Stichting MeerSamen heeft een aanzet opgesteld voor het gewenst beleid. Hierin kunnen geïnteresseerden verdere informatie vinden rondom omvang onderwerp, bestaand aanbod, gewenst aanbod, literatuur.

 

_____________________________________________

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *