MeerSamen voor nieuwe initiatieven en samenwerking

Het Netwerk Burgers in de Knel en seniorennetwerk De Bijenkorf gaan fuseren. De twee organisaties willen daarmee hun doelgroepen beter van dienst zijn en de bestuurlijke slagkracht vergroten. Naam van de nieuwe stichting wordt ‘MeerSamen’. En dat is een perfecte aanvulling op de coalitie ZamenEen, de brede samenwerking tegen eenzaamheid, die in Dronten een unieke positie bekleedt.

door Kees Bakker

Sterker netwerk
Jelte Ferweda van Burgers in de Knel legt uit. ‘Burgers in de Knel en De Bijenkorf zijn twee burgerinitiatieven die hun waarde hebben bewezen. De één richt zich op burgers die kampen met armoede en het daarom sociaal en maatschappelijk moeilijk hebben, de ander op senioren. Door samen te gaan vormen we één front in de strijd tegen armoede en eenzaamheid in Dronten en kunnen we de belangen behartigen van beide doelgroepen. Dat is een solide samenwerking met de gemeente en professionele organisaties die werkzaam zijn in het sociale domein. Daarnaast is het ook handig richting de gemeente één gesprekspartner te zijn.’ Er komt een algemeen bestuur, dat de naam ‘MeerSamen Programmaraad’ krijgt. ‘Hierdoor hoeven we ook geen twee netwerken met twee besturen in stand te houden. Behalve voor de besturen van beide netwerken worden er zetels opengesteld voor vertegenwoordigers van clusters uit de samenleving als kerken en moskeeën, vrijwilligersorganisaties, onderwijs, sport, zorg- en hulpverlening en gezondheidscentra. Clusters die ook allemaal deelnemers zijn aan de Coalitie ZamenEen,’ zegt Wim Lanphen van De Bijenkorf. ‘Op dit moment starten we met de werkgroepen ‘Jeugd en Jongeren’, ‘Jongere Senioren en oudere senioren’ en ‘Mantelzorg’ op, met deelnemers uit de Coalitie.

Nieuwe initiatieven
Natuurlijk, mensen die kampen met armoedeproblemen en senioren zijn niet per sé dezelfde doelgroep, maar er zijn wel overlappingen. ‘En waar die er vroeger ook zaten in werkzaamheden van beide netwerken, kunnen we daar nu ook de krachten bundelen,’ zegt Lanphen. ‘Uiteindelijk levert dat sterkere netwerken op, waarbij de uitkomst meer is dan de som der delen,’ denkt Ferweda. ‘Zo gaan nu senioren hun kennis en kunde inzetten voor andere doel- en risicogroepen.’ Het doel is ook dat er nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. En die zijn er al. ‘De samenwerking met professionele partijen in de ouderenzorg en armoedezorg was er al, maar kan zo versterkt worden. Daarnaast willen we kijken naar projecten waarbij we ouderen met jongeren kunnen verbinden. Ook daarvan zijn er al voorbeelden, bijvoorbeeld jongeren die met ouderen koken en dan gezamenlijk gaan eten,’ zegt Lanphen.

‘We zijn de knoopjeslegger’
De burgerinitiatieven Burgers in de Knel en De Bijenkort zijn de aanjagers geweest voor De coalitie ZamenEen, die zich met name richt op de bestrijding van eenzaamheid. Dit brede samenwerkingsverband van allerlei sociale en maatschappelijke instellingen in Dronten heeft landelijk de aandacht. ‘Minister Hugo de Jonge sprak bij zijn bezoek eind 2019 aan ZamenEen de wens uit dat het ons zou lukken de strijd tegen eenzaamheid te verduurzamen. Ook de gemeente verzocht ons hieraan te werken. Die wens is nu in vervulling gegaan,’ zegt Lanphen. ‘Wij zijn de knoopjeslegger, waarbij we verschillende partijen met elkaar verbinden en in initiatieven samen sterker laten worden,’ zegt Ferweda. Wim Lanpen vult aan: ‘Op die manier is het voor iedereen, ook voor de verschillende doelgroepen, beter de krachten te bundelen dan te navelstaren op de eigen organisatie en werkzaamheden. Het vergt een omslag: als organisatie niet meer alleen opkomen voor jezelf en concurreren met anderen, maar de ogen strak gericht houden op het doel.’