Wat is ZamenEen?

ZamenEen is een initiatief in de gemeente Dronten om te komen tot een integrale aanpak van eenzaamheid.

ZamenEen is een initiatief in de gemeente Dronten om te komen tot een integrale aanpak van eenzaamheid.

Eenzaamheid is een onderwerp dat ook in de gemeente Dronten, dwars door de samenleving heen voor veel mensen van alle leeftijden een groot probleem vormt. Twee burgerinitiatieven, Seniorennetwerk Dronten De Bijenkorf en Netwerk Burgers in de Knel Dronten, hebben dit medio 2018 in kaart gebracht en de nota ‘Een aanzet voor geïntegreerd eenzaamheidsbeleid in de gemeente’ opgesteld. Hoewel de netwerken zich ervan bewust zijn dat eenzaamheid alle leeftijden raakt hebben zij gekozen om van start te gaan voor senioren: zij gaan de komende jaren bijna een derde van de bevolking vormen.

Voel jij je wel eens eenzaam en wil je daar eens over praten? Bel dan met het Contactpunt ZamenEen op 088 – 2802802 (doordeweekse dagen 8.00 – 19.00 uur). Wij zorgen er voor dat je in contact komt met de juiste mensen die je verder kunnen helpen.

Missie, visie en doelstellingen

Doelstelling
Het taboe rondom het thema eenzaamheid doorbreken; het voorkomen en bestrijden van chronische eenzaamheid.

Missie
Alle inwoners van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant kunnen omgaan met hun gevoelens van eenzaamheid en voelen zich vrij om dit onderwerp te bespreken.

Visie
De aanpak richt zich, vanuit de wens om met oprechte aandacht naar elkaar om te zien en te luisteren, op het leren omgaan met gevoelens van eenzaamheid.


Om dit te concretiseren gaat ZamenEen werken aan:

  • Een gezamenlijke agenda.
  • Het bereiken van de juiste mensen.
  • Het bieden van een passende ondersteuningsstructuur.
  • Een gezamenlijke opvatting over en uitvoering van deskundigheidsbevordering, zoals het trainen van zowel vrijwilligers als professionals.
  • Het koppelen van burgers aan burgers en organiseren van onder andere telefooncirkels.
  • Gerichte communicatie, zowel onderling als naar en met betrokken burgers.
  • Het borgen van geslaagde resultaten.
  • Aansluiting bij landelijke en regionale ontwikkelingen op het terrein van eenzaamheid.
  • Het bereiken van het mantelzorgbeleid in de gemeente.

Lees het Plan van Aanpak van ZamenEen 2021