Slide background

Wie doet er mee?

Juist omdat eenzaamheid dwars door de samenleving loopt is dit een thema waarop werkelijk iedereen een steentje kan bijdragen. ZamenEen wordt niet alleen gevormd door organisaties uit de sociale sector en gezondheidszorg, maar is veel breder. Deelnemende partijen variëren van woningbouwvereniging tot gezondheidscentrum, van sportclub tot kapper, van hospice tot politie, van kerk tot supermarkt. Het gaat om verbinding, om het besef dat sociaal contact net als eten en drinken tot de basisbehoeften van de mens behoort.

Ook meedoen?

Onderstaande organisaties hebben zich al aangesloten bij ZamenEen. Wilt u meer informatie? Reageer dan via het formulier op deze website. U krijgt het convenant en startnotitie met achtergrondinformatie toegestuurd. Om op deze pagina vermeld te worden hebben wij uw logo en tekst (max. 300 woorden) nodig. Graag sturen naar yb@meersamen.nu.

Wilt u meer informatie over de coalitie tegen eenzaamheid of wilt u zich aanmelden als ondernemende partij? Vul dan het formulier in

Aan de Fonteyn

Ook Aan de Fonteyn ondersteund ZamenEen van harte.

Algemene Bridge Club Dronten

Ook de Algemene Bridge Club Dronten ondersteund ZamenEen van harte.

AH Jan Schuurhuis

Albert Heijn Jan Schuurhuis in Biddinghuizen ondersteunt het initiatief ZamenEen van harte.

Bistro Remke

‘Wij, van Bistro Remke, ondersteunen ZamenEen. Aandacht geven aan elkaar vinden we belangrijk. Daar wordt de wereld immers een stuk leuker van! Alleen uit eten gaan doe je niet zo gauw. Daarom organiseren we o.a. iedere laatste donderdag van de maand een aanschuif-diner voor alle alleenstaande, zowel jong als oud. De deelnemers kunnen daarbij informeel genieten van een drie gangen diner, gezellig aan één grote tafel. Op deze manier hopen we een steentje bij te kunnen dragen aan het geluk van alleenstaanden.’

Burgers in de Knel

Netwerk Burgers in de Knel bestaat uit vrijwilligers en medewerkers van organisaties die  dicht bij mensen in de knel staan. Het netwerk is een burgerinitiatief.  We willen mensen helpen die in de knel zitten en om wat voor reden dan ook – nog – geen hulp hebben. Omdat mensen zich schaamt om dat te vragen, niet durven of niet weten hoe zij dat moeten doen. Of om een andere reden. Dit is de reden dat we het initiatief hebben genomen samen met seniorennetwerk De Bijenkorf de coalitie tegen eenzaamheid op te gaan zetten.

Buurtzorg Dronten

Visie van Buurtzorg: “Eerst buurten dan zorgen”

Buurtzorg heeft voor deze visie gekozen om aan te geven dat het opbouwen en onderhouden van de relatie met de cliënt en de mensen in de omgeving voor wijkverpleegkundige en wijkziekenverzorgenden een belangrijke voorwaarde is om hun werk goed te kunnen doen.

De organisatievorm wijkt af van de reguliere zorg en heeft een bijpassende werkwijze.
Buurtzorg stemt beter af op de behoeften, mogelijkheden en omstandigheden van de cliënt en zijn naasten.
Buurtzorg heeft een belangrijke rol hierin waarbij de cliënten niet buiten de gemeenschap komen te staan. Verbindingen maken tussen individuele zorg en ondersteuning van de mantelzorg en zorg voor de buurt. Dat is waar Buurtzorg voor staat.

In de praktijk:
Preventie om eenzaamheid te voorkomen is één van de belangrijkste onderdelen van het werken bij Buurtzorg. Kwetsbare doelgroepen moeten steeds langer thuis wonen.. Er zijn veel risicofactoren zoals processen van omgang met ziekte, overlijden of een noodgedwongen verhuizing, of psychische klachten. Gevoelens van leegte, angst en niet verbonden voelen met andere mensen om zich heen is een beleving die steeds meer toeneemt
Er is dan sprake van een verminderde balans tussen draagkracht en draaglast. Door de kleinschaligheid van het team signaleren wij eerder en passen we daar de juiste interventies op  toe. Hierin zijn we zelfstandig en zelfsturend. We opereren  in de buurt, we hebben goede contacten met de welzijn – en gezondheidscentra. We kunnen snel en direct schakelen. De cliënten en/of hun naasten krijgen bij Buurtzorg direct een medewerker aan de telefoon. Dat geeft vertrouwen.

Conclusie:
Wat de zon is voor planten, is aandacht voor mensen (emeritus hoogleraar Ivan Wolffers).
Buurtzorg Dronten werkt stap voor stap aan dit ideaal. Maar we zien dat er nog veel te doen is.
Vanuit de visie om eerst te buurten, betekent voor ons dat we tijd nemen voor cliënten, mantelzorgers en netwerken en we werken er hard aan om dit te kunnen blijven waarborgen. Buurtzorg werkt aan veerkracht waardoor kwetsbare mensen in de gemeente Dronten zich sterker voelen.

Buurtzorg Dronten is 24/7 uur bereikbaar onder nummer: 06-12373918

 

Coloriet

Verbinding met aandacht

Vanuit wijkzorg en in onze woonzorgcentra is het gros van onze cliënten alleenstaand. Eenzaamheid kan dan makkelijker op de loer liggen. Vanuit onze missie en visie willen wij samen kleur geven aan waardevol leven. Ook als je signaleert dat iemand eenzaam is.

Het is belangrijk hier continu aandacht voor te hebben. Meer welzijn betekent minder zorg. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen geluk ervaren als ze van betekenis kunnen zijn. Kun je nog de dingen doen waar je blij van wordt? Heb je mensen om je heen die je energie geven?

Wat als
Samen creëren mensen een waardevol bestaan door elkaar te zien, te horen en te kennen. Maar wat als je dit netwerk niet (meer) hebt? Of wat als jij je eenzaam voelt omdat je geen boodschappen meer kunt halen? Onze medewerkers in de thuiszorg of vrijwilligers zoals de chauffeurs van Tafeltje Dekje zijn vaak de enige mensen die  de betreffende cliënten op een dag zien. Hun aanwezigheid en hun vertrouwde gezichten zijn van belang.

Preventie
Daarom hechten wij zoveel waarde aan preventie. Stimuleren wat mensen nog zelf kunnen. Al is het elke dag de rit in de scootmobiel naar de winkel, of om naar een van onze dagcentra voor dagbesteding of wijkplein te kunnen komen voor activiteiten en ontmoeting. Vaak komen mensen ook weer in hun kracht door vrijwilligerswerk te doen. 

Samen
Iedereen kan zorg nodig hebben. Het leven heb je niet altijd zelf in de hand. Wij staan voor je klaar als jij dat nodig hebt. Door in elke fase van jouw leven aandacht te besteden aan jou. Tot en met onze hospicezorg. Samen geven we kleur aan waardevol leven. Iedereen kan een steentje bijdragen of na signalering doorverwijzen. Samen doen. 

De Bibliotheek FlevoMeer

Een nieuwe dag in de bibliotheek. Medewerkers zetten de lampen en computers aan. De koffie staat klaar.

Alles klaar voor ontvangst. De deuren gaan open en de eerste bezoekers komen binnen. Een echtpaar bestelt een kop koffie en zet zich aan de leestafel met de krant van de dag en alle tijdschriften binnen handbereik. Zij raken al snel in gesprek met andere bezoekers. In de bibliotheek komen tussen de 4.000 en 5.000 bezoekers per week.

Een vader met drie kinderen en stapels boeken en dvd’s levert alles in en gaat op zoek naar nieuwe voorraad. Maar liefst 4.100 volwassenen en 8.500 kinderen zijn lid. De bibliotheek medewerker vertelt dat over een half uur het brei- en haakcafé begint, en dat morgen uitleg komt over hoe je met je (klein-) kinderen kunt skypen.

Ondertussen zitten groepjes mensen achter de computers voor het leren van de Nederlandse taal en – cultuur. Zij worden begeleid door vrijwilligers.

Huis voor Taal kent 195 deelnemers en 90 vrijwilligers. Ze hebben veel plezier met elkaar, wat is het een moeilijke taal en wat hebben de Nederlanders grappige gewoonten.

“Ik hoef mijn brieven niet meer na te laten kijken op spelfouten; ik zie nu zelf welke fouten ik maak.”

Jongeren komen binnen met hun iPad in de rugtas. Ze zoeken een rustige plek om te studeren. Werk en studie plekken zijn er genoeg in de bibliotheek.

“Hier kan ik rustig werken. Thuis heb ik teveel afleiding”

Een groep kinderen houdt zich enthousiast bezig met digitale technieken als robotica. Op deze manier leren ze 21-eeuwse vaardigheden als samenwerken en communiceren.

Vrijwilligers brengen boeken bij de mensen thuis, een service voor hen die niet meer zelfstandig naar de bibliotheek kunnen komen.

In Dronten is de bibliotheek veel open, en kun je ook zonder lidmaatschap terecht voor allerlei workshops, lezingen en informatie; zowel in Dronten als in Biddinghuizen en Swifterbant.

Wilt u een overzicht van al onze activiteiten, kijk dan op Flevomeer Bibliotheek.

De Meerpaal

De Meerpaal Welzijn is er voor alle inwoners van de gemeente Dronten die (tijdelijke) ondersteuning nodig hebben. In iedere wijk is een team van De Meerpaal Welzijn aanwezig om inwoners met vragen over zorg, welzijn of vrijwilligerswerk bij te staan. We kijken samen altijd eerst wat iemand zelf kan bereiken binnen het netwerk van familie, vrienden of buren. Lukt het binnen dit netwerk niet dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

Onze aanpak is erop gericht dat men zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder kan. De Meerpaal biedt een breed scala aan diensten die in veel gevallen de juiste ondersteuning bieden. Waar mogelijk verbinden we via onze vrijwilligersbemiddeling “Matchpoint” mensen met een hulpvraag aan actieve burgers die zich in willen zetten voor anderen. Soms komt het voor dat iemand hulp nodig heeft van andere instanties. In dat geval weten wij de weg.

Als welzijnsorganisatie streven wij naar een gemeenschap waarin iedereen meetelt en op een waardevolle manier iets kan betekenen voor zichzelf en voor anderen. Onze medewerkers faciliteren daarin door in de wijken in Dronten en in Swifterbant en Biddinghuizen dichtbij de inwoners te werken. 

Door bij grote maatschappelijke thema’s zoals eenzaamheid gezamenlijk op te trekken met andere relevante partijen zorgen we er voor dat er een sterk vangnet is voor de mensen die een extra steuntje nodig hebben.

Samen kom je verder. Daarom dragen wij als welzijnsorganisatie graag bij aan de coalitie tegen eenzaamheid.

Deen Supermarkten centrum Dronten

Deen Supermarkten in centrum Dronten ondersteunt ook van harte de activiteiten van ZamenEen.

Deen Supermarkten Swifterbant

Deen Supermarkten in Swifterbant ondersteunt ook van harte de activiteiten van ZamenEen.

Diaconie Protestantse gemeente Dronten

Wij proberen als kerk concreet gestalte te geven aan Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De diaconie ondersteunt mensen die (tijdelijk) in de knel zitten, zowel plaatselijk als wereldwijd. We bieden niet alleen financiële hulp maar kunnen ook de schakel naar de juiste professionele hulp zijn als dat nodig is. Er zijn goede contacten met de gemeente Dronten en overige instanties.

Speciale aandacht voor ouderen:

Ouderen vanaf 80 jaar krijgen bezoek van ouderenbezoekers in een frequentie die door de 80+er zelf op prijs wordt gesteld. Er is aandacht voor verjaardagen en jubilea, maar ook voor verdrietige of moeilijke omstandigheden. Tevens krijgen de ouderen een uitnodiging voor de Kerst- en Paasmiddagen, de jaarlijkse bootreis en de Open Kerkzondag.

Crea-ochtend.

Houd je er van creatief bezig te zijn en wil je je talent inzetten voor het goede doel? Kom dan eens naar de crea-ochtenden in kerkcentrum De Ark. Hier kun je anderen met eenzelfde hobby ontmoeten, dingen van elkaar leren en bij een kopje koffie of thee even bijpraten. Elke tweede en vierde dinsdag van de maand komen we bij elkaar in het Voorschip van Kerkcentrum De Ark van 9.30 – 11.30 uur. Welkom!

Voor info:

diaconie@pgdronten.nl
ouderenpastoraat@pgdronten.nl
zie ook onze website: www.pgdronten.nl

Diëtistenpraktijk TopCare

Eenzaamheid vergroot het risico op ondervoeding. Mensen die weinig sociaal contact hebben, hebben vaak een verminderde eetlust. Ouderen die ineens alleen komen te staan, vinden de eetmomenten minder aantrekkelijk, koken liever niet voor zichzelf of slaan tussendoortjes over. Het is een soort vicieuze cirkel waarin ze belanden, er is vaak niemand die vraagt: heb je wel gegeten?’’ Steeds meer van hen kampen dan ook met ondervoeding, wat leidt tot verlies van spiermassa. Om juist zo zelfstandig en mobiel mogelijk te kunnen blijven, zijn goede spieren belangrijk! 

Omdat het moeilijk is om van ondervoeding te herstellen, is het belangrijk om zulke risicofactoren op tijd te signaleren. Ondervoeding betekent niet altijd dat men ook een ondergewicht heeft. Ook mensen met overgewicht kunnen ondervoed zijn. Als gevolg van verminderde voedingsintake én verminderde lichamelijke activiteit treedt verlies van spiermassa en spierfunctie op. Wanneer het gewicht gelijk blijft neemt in verhouding de vetmassa toe. Dit heet sarcopenie, om sarcopenie te voorkomen of tegen te gaan, zijn spierversterkende activiteiten én het innemen van genoeg eiwitten belangrijk. Voeding is dus een belangrijk onderdeel van de totale zorg.

Heeft u minder eetlust, (ongewenst)gewichtsverlies of kent u iemand met mogelijke ondervoeding? Dan is het raadzaam om een diëtist in te schakelen. Diëtistenpraktijk TopCare werkt samen met uw thuiszorg, fysiotherapeuten en ergotherapeuten, waarbij we streven naar een positieve bijdrage aan de functionaliteit én de kwaliteit van leven. Indien het niet lukt om naar de praktijk te komen, komen we graag bij u thuis. Vaak praat het gemakkelijker in een vertrouwde omgeving. We nemen uw voeding door en adviseren u op maat met zo klein mogelijke aanpassingen. Wanneer het niet haalbaar is om met reguliere voeding uw behoefte te halen kan medische voeding worden aangevraagd. De diëtisten van TopCare staan graag voor u klaar om mee te kijken.

emPOWERed by Diesel

emPOWERed by Diesel biedt deskundige begeleiding bij (langdurige) eenzaamheid. Die begeleiding richt zich met name op het versterken van eigen kracht, zelfvertrouwen en vaardigheden, waardoor iemand de zich (te vaak) eenzaam voelt weer grip op het leven krijgt, weer mogelijkheden ziet die bij hem/haar passen en het leven weer prettiger maakt.

Annemieke Diesel is specialist eenzaamheid (HBO, Faktor5) en gecertificeerd trainer/coach voor de cursussen LEEF! en Creatief Leven: de aanpak die écht werkt. Als adviserend gesprekspartner voor onder andere zorgprofessionals informeert zij over ontstaan, gevolgen én effectieve aanpak van eenzaamheid, en verzorgt presentaties en workshops voor eenieder die eenzaamheid aan wil pakken.

Evangeliegemeente Shekinah

Ook Evangeliegemeente Shekinah ondersteund ZamenEen van harte.

Gemeente Dronten

Wij als gemeente Dronten streven naar een samenleving waarin we naar elkaar om zien. Hierbij speelt ontmoeten een belangrijke rol. Uit deze ontmoetingen ontstaan nieuwe contacten en nieuwe netwerken die belangrijk zijn voor eenieder. Dit moeten we als samenleving gezamenlijk doen; inwoners, maatschappelijke partners en de gemeente. Met professionals en vrijwilligers van organisaties werken we samen om vragen van inwoners te beantwoorden. Dit proberen we in een zo vroeg mogelijk stadium te doen.

Vanuit deze gedachte participeren wij graag in de coalitie ‘ZamenEen’ tegen eenzaamheid.

GGD Flevoland

Wat is eenzaamheid?

Iedereen voelt zich wel eens alleen. Bijvoorbeeld op een feestje waar je niemand kent. Of als je in een vreemde stad bent en er is niemand die je de weg kan vertellen. Je eenzaam voelen, dat heeft niet per sé te maken met hoeveel mensen je kent of hoeveel mensen er in de buurt zijn. Eenzaamheid is een gevoel. Je voelt je eenzaam als je het gevoel hebt dat je niet verbonden bent met anderen. Je hebt bijvoorbeeld het gevoel dat anderen niet om je geven. Dat er niemand naar je omkijkt.

Waardoor voel je je eenzaam?

De ene mens voelt zich sneller eenzaam dan de ander. Misschien ben je geneigd om de dingen negatief te zien. Of vind je het gewoon moeilijk om contact te maken. Dan kun je je sneller eenzaam voelen dan iemand die geneigd is om de dingen positief te zien en die makkelijk contact maakt.

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom jij je eenzaam voelt:

 • Je hebt weinig vrienden of familie.
 • Niemand om mee te praten als je problemen hebt.
 • Je verandert van school of gaat verhuizen naar een andere buurt of stad.
 • Je hebt geen geld om verjaardagscadeautjes te kopen of rondjes te geven als je uitgaat.

Wat doe ik tegen eenzaamheid?

Het is niet nodig om je eenzaam te blijven voelen. Je kunt er iets aan doen. Heb je last van eenzaamheid? Praat er met anderen over. Bijvoorbeeld met je ouders, met iemand op school of iemand anders die je vertrouwt. Ook kun je met ons chatten:

https://chat-client-ggd-jouwggd.serviant.nl/

Het is ook mogelijk direct een afspraak te maken met één van onze jeugdverpleegkundigen. Bel hiervoor met 088 – 0029920

Ben je op zoek naar organisaties die je verder kunnen helpen? Ga dan naar: www.dronterwijzer.nl

Gereformeerde Kerk Dronten-Zuid

Als Gereformeerde Kerk geloven we dat Jezus op deze wereld is gekomen om naar ons mensen om te kijken en ons te redden. Daarom proberen we ook om te kijken naar elkaar en om God en elkaar te ontmoeten. Dit doen we bijvoorbeeld in onze kerkdiensten, waarbij elke zondag de deuren voor iedereen geopend zijn. Kijk op onze website en onze Facebook-pagina voor meer activiteiten en kom gerust eens binnen lopen.

GT Mobility

GT Mobility is een winkel in Dronten in mobiliteitsmiddelen en zorghulpmiddelen. Bij ons kunt u terecht voor brommobielen, scootmobielen, rolstoelen, rollators, aangepaste fietsen en meer. Wij vinden mobiliteit belangrijk. Het brengt mensen samen en geeft vrijheid. Het juiste hulp- of vervoersmiddel helpt u om zelfstandig te blijven en geeft u de vrijheid om zelf boodschappen te doen, de hond uit te laten of bij iemand op de koffie te gaan; en dat is goed voor de sociale contacten. Ons motto is dan ook “uw mobiliteit is ons streven”.

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen? U bent van harte welkom in onze winkel aan Houtwijk 49 in Dronten. De koffie staat voor u klaar. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

GT Mobility
Mail: info@gtmobility.nl
Telefoon: 06-20106748
Website: www.gtmobility.nl

H. Norbertusparochie

UITGANGSPUNTEN WERKGROEP “KERK EN SAMENLEVING”

De KESA (werkgroep kerk en samenleving) heeft oog en oor voor mensen in acute nood in de Dronter samenleving. Het zijn “probleemgevallen” die tussen wal en schip vallen bij gemeente en overheid. Daarbij wordt nooit gekeken naar ras, geloof of afkomst. Wel is er meestal intensief overleg met de plaatselijke instanties. (MDF, woningbouwvereniging enz.) De steun die wordt geboden kan uiteenlopen van geldelijke steun tot en met verhuizing van spullen/meubels of andere praktische zaken. Daarnaast is er een aantal vaste activiteiten, zoals bv. het inzamelen van kleding voor het AZC, de paasactie en de kerstpakketten. Ook is er regelmatig overleg met het AZC. Sinds januari 2018 is het fietsenplan DPD (diaconaal platform Dronten) toegevoegd.

De KeSa heeft afvaardigingen/verbindingen naar:

                       MDF
                       Woningbouwvereniging
                       AZC Cliëntenraad
                       Pastores/bisdom
                       locatieraad van de Ludgerusgeloofsgemeenschap    
                       parochiebestuur van de Norbertusparochie
                      DPD  (diaconaal platform Dronten)
                       Burgers in de knel

* De Kesa is een onderdeel van de katholieke Geloofsgemeenschap Ludgerus in Dronten. (De Ludgerus geloofsgemeenschap is een van de 5 geloofsgemeenschap  van de Norbertusparochie)

Hospice Dronten

Stichting Hospice en Vrijwillig Terminale Ondersteuning Thuis in Dronten ondersteunt mensen in hun laatste levensfase. Dat kan thuis of, als dat niet goed meer mogelijk is, in het hospice.

Ieder mens is uniek en waardevol, in het leven als in het sterven. Sterven hoort bij het leven en is een normaal proces. Het is belangrijk om het leven goed en waardig af te ronden, waarbij er zoveel mogelijk ruimte is om aan de eigen wensen en behoeften in deze fase toe te komen.

Uitgangspunt in het hospice is dat de mens zoveel mogelijk de eigen regie houdt.

Zolang mogelijk ondersteunen vrijwilligers de mantelzorg en verpleegkundige zorg in de thuissituatie. De dagelijkse zorg kan worden overgenomen door een deskundige vrijwilliger waardoor de naasten wat meer rust krijgen.

Wanneer iemand niet meer thuis verpleegd kan of wil worden dan biedt het hospice een alternatief. Eenzaamheid is daarbij een belangrijke factor. In veel situaties is er geen 24 uur begeleiding meer mogelijk thuis.

We zorgen ervoor dat iemand niet alleen hoeft te sterven. En wat belangrijk is, door de omgeving te ontlasten, komen familie en naasten ook toe aan waardig afscheid nemen.

De aandacht gaat niet alleen uit naar de stervende. Net zo belangrijk is de aandacht voor de naasten. De rol van mantelzorgers is zwaar. Zij zijn meestal overbelast en voelen zich er vaak alleen voor staan. De naasten hebben recht op ruimte om ook hun wensen en behoeften te uiten en zoveel mogelijk gestalte te geven, zodat ook zij de afronding van het leven van hun dierbare als goed en waardig kunnen ervaren.

Het “er zijn” voor een ander staat centraal in het hospice. Ruim 100 vrijwilligers en 1 manager runnen het hospice, dat in 2013 is geopend en in het centrum van Dronten ligt.

Zie ook www.hospice-dronten.nl

Huisartsenpraktijk Biddinghuizen

Ook Huisartsenpraktijk Biddinghuizen ondersteund ZamenEen van harte.

Huisartsenpraktijk Dronten-Zuid

De huisartsen van huisartsenpraktijk Dronten-Zuid steunen het initiatief Zameneen.

Juist in deze tijd is het goed dat een organisatie met behulp vrijwilligers iets optuigt om die mensen die eenzaam zijn, een luisterend oor, of meer te bieden. B Smit huisarts Dronten-Zuid.

Huisartsenpraktijk Swifterbant

Ook Huisartsenpraktijk Swifterbant ondersteund ZamenEen van harte.

Humanitas

Een kopje koffie, of er samen op uit?

De vrijwilligers van Humanitas begrijpen dat de dagen soms lang kunnen duren voor wie door omstandigheden niet veel buiten de deur komt. Zij kunnen goed luisteren en zijn er speciaal voor mensen die hun gedachten, ervaringen en verhalen met iemand anders willen delen.

Of u kunt er samen op uit gaan: wandelen, koffie drinken, naar de film, of iets anders.

Wilt u meer informatie over het vriendschappelijk huisbezoek van Humanitas, neem dan contact op met de coördinator Yvon Bus via telefoon  06 8381 1223 of e-mail: huisbezoek-dronten@yvonbus.nl.

Steun bij Rouw en Verlies

Het verlies van een dierbare door overlijden maakt heel wat emoties en gevoelens los: verdriet, verslagenheid, woede, pijn, ontkenning, eenzaamheid. De behoefte aan steun kan dan groot zijn. Na verloop van tijd kunnen de steun en het begrip van familie en vrienden minder worden. Maar voor u blijft de behoefte aan een klankbord bestaan. Een opgeleide vrijwilliger van Humanitas kan ondersteuning bieden. Wij bieden zowel individuele ondersteuning bij u  thuis als gespreksgroepen met lotgenoten.

Wilt u zich nader oriënteren neem dan contact op met de coördinator: Marjan Verbraak  tel. 06-31573624  of e-mail : marjanverbraak@gmail.com

Icare

Ook Icare Flevoland steunt de activiteiten van ZamenEen in de gemeente Dronten.

InteraktContour

InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. Hersenletsel verandert hun leven en dat van hun naasten; terug naar werk of school lukt vaak niet en thuis is alles anders. Toch is er altijd iets mogelijk. Dáár richt InteraktContour zich op, met gespecialiseerde zorg en ondersteuning. Cliënten en hun naasten boeken resultaten op het gebied van leven, wonen en werken. InteraktContour biedt daarvoor behandeling, begeleiding, dagbesteding en 24-uurs zorg in Oost- en Midden-Nederland.

It’s Kringloop

Ons verhaal begint bij Stichting It’s Care. De zorginstelling waar projecten zoals It’s Kringloop, It’s Lunchcafe, It’s Atelier en It’s Werkplaats onder vallen. Deze projecten bieden plek aan een ieder die het even moeilijk heeft of die op zoek is naar een leuke plek om vrijwilligerswerk te doen. Onze missie is, ieder mens is waardevol en verdient een plek waar hij of zij gezien wordt. It’s zorgt door een veilige, stabiele, draagdempelige basis voor de werkplek waar dit ook echt gebeurt. Ieder mens is welkom, welk verhaal je dan ook meeneemt. En samen zorgen we voor de (werk)plek die goed bij de past, waar je kunt groeien en nieuwe mensen kunt ontmoeten.

Deze missie versterken wij door de samenwerking met vele sociaal maatschappelijke organisatie zoals onder andere de voedselbank. Gezamenlijk hebben we de kledingbank opgericht, waar inwoners van Dronten met een klein budget gratis kleding uit kunnen komen zoeken. In de toekomst hopen we het aanbod voor deze groep te vergroten door ook andere spullen uit de kringloopwinkel gratis of tegen een flinke korting aan te gaan bieden.

JP van den Bent stichting

Ieder mens wil z’n leven op een eigen manier leiden. Soms heeft iemand daar professionele begeleiding bij nodig. De JP van den Bent stichting ondersteunt mensen bij hun leven. Dat kan bijvoorbeeld bij wonen, werken, invulling van vrije tijd of contacten met anderen. Ondersteuning is voor iedereen anders, want ieder mens is uniek. Daarom is het belangrijk iemand écht te zien, met oprechte aandacht en interesse.

JP is een organisatie die in beweging blijft en vanuit de vraaggerichte visie onderzoekt wat er nodig is. Daarom zeggen we ook; ‘Wat vandaag nog niet in huis is, kan morgen heel gewoon zijn’.

In Dronten bieden wij ondersteuning aan bewoners van appartementencomplex Ecu en daarnaast is er ook de mogelijkheid tot ambulante ondersteuning.

Jumbo centrum Dronten en Dronten-zuid

De Jumbo supermarkten in centrum Dronten en Dronten-zuid ondersteunen ZamenEen van harte.

KBO Afdeling Midden Flevoland

KBO-PCOB is met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen “omzien naar elkaar”. Dat doen we zowel op landelijk als op provinciaal en op gemeentelijk niveau vanuit vijf speerpunten: wonen, welzijn en zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving.

KBO Midden Flevoland (Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen) heeft ruim 600 leden en is een van de afdelingen van de provinciale bond KBO Flevoland. De vereniging organiseert bijeenkomsten voor ouderen in op allerlei gebied van themamiddagen tot bedrijfsbezoeken en samen eten. Hoogbejaarde of zieken worden regelmatig bezocht door vrijwilligers van de werkgroep ‘Lief en Leed’. Samen met de PCOB worden de rijbewijskeuringen en belastingaangiften voor de leden georganiseerd. De leden worden maandelijks geïnformeerd via ‘Mededelingen’, een katern in het landelijke KBO-PCOB magazine, over achtergronden van lopende en toekomstige activiteiten.

Kwintes

Samen sterker in de samenleving

Grip op je leven krijgen én houden is niet altijd eenvoudig. Zeker niet wanneer je kampt met een psychiatrische kwetsbaarheid of psychosociale problemen.

Wij zijn er voor mensen met psychosociale problemen en/of psychiatrische kwetsbaarheid. Vaak in combinatie met een acute, tijdelijke of blijvende huisvestingsvraag. Het gaat om mensen die zonder begeleiding niet zelfstandig kunnen leven en wonen. Dat is vaak complex en kan bestaan uit een combinatie van verslaving, autisme, huiselijk geweld, dakloos zijn of een forensische maatregel.

Kwintes werkt samen met tal van ketenpartners. In zo’n 50 gemeenten in de provincies Utrecht, Flevoland, Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland biedt Kwintes:

 • Crisisopvang, vrouwenopvang, dag- en nachtopvang
 • Beschermd en begeleid wonen: tijdelijk of langdurig
 • Gespecialiseerde begeleiding: ondersteuning thuis, begeleiding naar werk, bemoeizorg
 • Participatie door dagbesteding, activering en werken
 • Ondersteuning van cliëntgestuurde initiatieven
 • Behandeling van jongvolwassenen
 • Expertisecentrum voor o.a. gemeenten en woningbouwcorporaties

Kwoot

Kwoot ondersteunt het initatief ZamenEen van harte. We hebben dan ook graag meegewerkt aan het ontwikkelen van het logo van ZamenEen. Wil je meer weten over wat we allemaal nog meer doen op het gebied van reclame en communicatie? Neem dan een kijkje op onze website.

Mantelkring

Onder het motto ‘wie zorgt voor de mensen die zorgen?’ is Mantelkring ontstaan. Bij dit initiatief staan (h)erkenning, uitwisseling van emotionele en praktische ervaringen en ontspanning centraal. Het aanbod bestaat uit wekelijkse wandelingen onder begeleiding van een coach, zondagsuitjes, speciale themabijeenkomsten en creatieve salons. 

Een lid zegt erover: “Ik vind het heel bijzonder dat er nu een keer aan mij gevraagd wordt hoe het met me gaat. De meeste aandacht gaat altijd naar mijn zieke partner uit. Ik merk dat ik het fijn vind als iemand ook eens stil staat bij wat haar ziekte voor mij betekent. Waarschijnlijk heb ik altijd veel weggeduwd, qua gevoel. Bij Mantelkring wordt er veel gelachen maar ook serieus gepraat. Het geeft me energie.” Wie niet aan de activiteiten kan of wil deelnemen maar het fijn vindt om zijn hart te luchten, wordt regelmatig gebeld vanuit ons Aandachtcentrum.

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF)

U heeft behoefte aan contacten met andere mensen, maar u weet niet met wie. U voelt zich eenzaam. Dat is vervelend. Toch kunt u op veel manieren in contact komen met andere mensen. Misschien vindt u dat lastig. Maar alle begin is moeilijk.

Op de website van MDF https://www.mdflevoland.nl/eenzaamheid leest u tips, die u op weg kunnen helpen.

Zoekt u hulp of advies bij uw gevoelens van eenzaamheid. Of heeft u andere vragen? Dan kunt u contact opnemen met het maatschappelijk werk van MDF. De maatschappelijk werkers van MDF helpen met het oplossen van verschillende problemen of het beantwoorden van vragen die u in uw dagelijks leven tegenkomt.

Wilt u graag met lotgenoten te praten over wat u meemaakt? MDF kan u ook helpen bij het opzetten van een zelfhulpgroep. Laat het ons weten via de mail lotgenotencontact@mdflevoland.nl.

Contactgegevens:

De Helling 15
8251 GH Dronten
Telefoonnummer: (0321) 31 95 22
Bereikbaar: maandag t/m donderdag: 09.00-17.00 uur en vrijdag: 09.00-13.00 uur.

 

Odd Fellows

Odd Fellows zijn een groep mensen die meer uit het leven willen halen. We zoeken vriendschap en verbondenheid met mensen die ook verdiepende gesprekken willen voeren over levensvragen. En we inspireren elkaar in persoonlijke groei en in het mooier en beter maken van onze wereld. Leden komen uit de wijde regio van Dronten en Lelystad, hebben verschillende leeftijden en achtergronden maar zijn allemaal mens, met een verhaal. Het gaat om wie je bent en niet om wat je doet of hoeveel je doet. Spreekt dit je aan en ben je op zoek naar persoonlijke groei en verdieping? Je bent welkom om te verkennen of Odd Fellows deze aanvulling in jouw leven kan zijn. Stuur een bericht naar infodronten@oddfellows.nl

Ontmoetingskerk

Ook de Ontmoetingskerk ondersteunt ZamenEen van harte. 

Omdat een aantal van onze leden in kwetsbare omstandigheden verkeren houden we altijd een vinger aan de pols: wie langere tijd niet aanwezig is krijgt een telefoontje vanuit ons Aandachtcentrum, waarin gevraagd wordt hoe het gaat en of er misschien iets is dat we kunnen doen. Zo houden we de lijnen kort en kunnen we desgewenst warm toeleiden naar andere partijen zoals het maatschappelijk werk.

Oost Flevoland Woondiensten (OFW)

Ook Oost Flevoland Woondiensten steunt ZamenEen

Oma’s Knopendoos

Oma’s Knopendoos biedt kleinschalige dagbesteding voor medewerkers met een beperking, en biedt veel meer dan dat….

OpenJeHart

Bij het initiatief OpenJeHart komen mensen letterlijk en figuurlijk (weer) in beweging. Wie, dikwijls na een kantelmoment te hebben doorgemaakt, op zoek is naar uitbreiding van het sociale netwerk kan deelnemen aan de wekelijkse wandelingen onder begeleiding van een coach, zondagsuitjes, speciale themabijeenkomsten en Creatieve Salons. Het motto bij dit alles is “alles mag en niets moet”. 

Omdat een aantal van onze leden in kwetsbare omstandigheden verkeren houden we altijd een vinger aan de pols: wie langere tijd niet aanwezig is krijgt een telefoontje vanuit ons Aandachtcentrum, waarin gevraagd wordt hoe het gaat en of er misschien iets is dat we kunnen doen. Zo houden we de lijnen kort en kunnen we desgewenst warm toeleiden naar andere partijen zoals het maatschappelijk werk.

PCOB Dronten

PCOB Dronten is een seniorenorganisatie in Dronten. PCOB Dronten maakt onderdeel uit van de landelijke seniorenorganisatie KBO-PCOB. KBO-PCOB is met 250.000 leden de grootste seniorenorganisatie in Nederland. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO-PCOB draagt bij aan een krachtige positie van senioren en maakt zich sterk voor, zowel op landelijk, als op provinciaal en gemeentelijk niveau.

KBO-PCOB is een vereniging, van voor en door leden. Wij hebben meer dan 800 lokale afdelingen in Nederland. Daar ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en behartigen ze lokaal de belangen van senioren. Duizenden vrijwilligers zetten in via KBO-PCOB: bijvoorbeeld als belastinginvuller, ouderen- adviseur, veiligheidsadviseur, tabletcoach. Leden krijgen 10 keer per jaar het ledenmagazine en kunnen profiteren van veel voordelen, zoals kortingen op uitjes, boeken, collectieve zorgverzekering en een energiecollectief. PCOB en KBO samen sterk in Dronten. Zij organiseren gezamenlijk activiteiten en trekken samen op in de lokale belangenbehartiging. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.kbo-pcob.nl en www.pcobdronten.nl

Politie Dronten

De politie Dronten ondersteunt de coalitie tegen eenzaamheid ZamenEen. De politie Dronten, komt veel bij de mensen thuis en zien vaak achter de voordeur wat er gaande is. Wij hebben een signalerende, adviserende en doorverwijzende functie. Bij zorg rondom ouderen, maken wij een zorgmelding richting de GGD Flevoland. Zij kunnen dan voor de juiste interventie zorgen.

In ons werk komen wij mensen tegen die sociaal of emotioneel eenzaam zijn. Mensen die achterblijven nadat hun partner is overleden of mensen die weinig sociale contacten hebben. Wat is het mooi om de handen samen ineen te kunnen slaan en er voor te zorgen dat eenzaamheid in de gemeente Dronten tot een minimum wordt beperkt.

Praktijk Oefentherapie Mensendieck

Wij werken in onze praktijk met mensen die hulp willen bij het leren omgaan met allerhande lichamelijke en/of psychische klachten. Klachten kunnen zijn: hoofdpijn, nekpijn, rugpijn, schouder-, armpijn, bekken-,buikpijn, heup-,knie-. of voetklachten. Hulp kan er ook zijn voor mensen met burn-out problematiek, hyperventilatieklachten, stressklachten vanuit allerhande oorzaak, angst- en paniekklachten, chronische vermoeidheid, enz.

En in het contact met mensen kan eenzaamheid naar voren komen, waar wij individueel op ingaan of doorverwijzen naar de specialist-eenzaamheid Annemieke Diesel om groepsgewijs eenzaamheid te lijf gaan.

Oefentherapie Mensendieck gaat uit van : * zelf ontdekken, *zelf ervaren, * zelf bewust worden,*zelf leren veranderen. De oefentherapeut ondersteunt en coacht dit proces. Wij bieden reguliere oefentherapie, psychosomatische oefentherapie en ook slaapoefentherapie. Tijdens werken met het lichaam komt er veel informatie over de persoon naar boven en in de gesprekken die plaats vinden kan het zijn dat iemand zich voldoende vertrouwd voelt om het kwetsbare woord EENZAAMHEID ter sprake te brengen. Vanuit onze psychosomatische aanpak ( klachten in het lichaam staan in relatie tot wat zich in het brein afspeelt en ook andersom) kunnen wij individueel uitzoeken waar de schoen wringt en samen naar oplossingen zoeken, dan wel verwijzen naar het telefoonnummer van de coalitie tegen eenzaamheid, en/of de praktijk van Annemieke Diesel ( specialist Eenzaamheid).

Ons nieuwe project “Wandelen in de wijk” is ontstaan in samenwerking met Topfit-Fysiotherapie. Met steun vanuit de gemeente en Meerpaal Welzijn wandelen we onder leiding van  een oefen-/fysiotherapeut en een vrijwilligster met een groepje wandelaars die niet in een andere wandelgroep passen. In deze groep kan je mee doen aan maximaal 30 minuten wandelen, afgewisseld met ontspannings- of balansoefeningen.  Korter mee wandelen is in het plan ook mogelijk. We starten vanuit de Meerpaal en na afloop kan eenieder tegen een kleine vergoeding koffie of thee drinken en is er alle ruimte voor gezelligheid en een praatje. Dit kan ook het begin zijn om eenzaamheid te doorbreken, naast de lichamelijke training. Wanneer ? Elke vrijdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur ! Kosten: 0,00.

Info: www.praktijkmensendieck.nl en www.topfit-fysiotherapie.nl

Mail: wandelenindewijk@outlook.com

Rabobank 

Ook de Rabobank ondersteund ZamenEen van harte.

Rode Kruis Dronten

Weet wat je moet doen: Goed Voorbereid

Het Rode Kruis, DE internationale, humanitaire noodhulp organisatie is ook actief in Nederland en ook in Dronten.

Wist u dat er in Nederland jaarlijks meer slachtoffers vallen door ongelukken in en om  het huis dan in het verkeer?
Het Rode Kruis verzorgt daarom op aanvraag een workshop over de risico’s in en om het huis.

Met elkaar bespreken we hoe u o.a. vallen, brand en inbraak kunt voorkomen en wat u kunt doen als het toch mis gaat. Vaak kunt u op eenvoudige wijze uw veiligheid en die van uw naasten vergroten.
Er is ruimte om ervaringen te delen en foldermateriaal om thuis nog eens de tips na te lezen.

In Dronten zijn meerdere Rode Kruis Contactcirkels actief . U wordt dagelijks gebeld en belt zelf een volgende deelnemer in de Cirkel. Zo blijft u nooit lang onopgemerkt: dat geeft een veilig gevoel!

Het Rode Kruis kan ook een workshop of cursus bieden gericht op het versterken van het Sociale Netwerk. Immers met goede contacten in de buurt kunnen mensen in noodsituaties altijd een beroep doen op iemand die dichtbij woont. Een sterk netwerk zorgt ervoor dat mensen elkaar beter kunnen helpen en elkaar om hulp kunnen vragen.

Voor specifieke groepen (bijvoorbeeld begeleid wonen) bieden wij EHBO op maat, gericht op de eigen situatie, een korte cursus of een workshop.  Dit kan gecombineerd worden met een reanimatie instructie, inclusief AED gebruik.

In het Rode Kruis gebouw aan De Gouwe 50 bieden wij gelegenheid voor ontmoetingsbijeenkomsten voor ouderen die in contact willen komen met leeftijdsgenoten.  Onze vrijwilligers zorgen voor een gezellige en nuttige bijeenkomst, met aandacht voor het versterken van het eigen netwerk.

Er is nu een groep op de maandag morgen, elke 2 weken.

Contactgegevens
Rode Kruis afdeling Dronten
De Gouwe 50
8251 PA Dronten
email : info.dronten@rodekruis.nl

Saar aan Huis Flevoland

Ook Saar aan Huis Flevoland ondersteunt ZamenEen van harte!

We willen allemaal graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Voor de meeste mensen komt er een moment dat ondersteuning wenselijk is. Familie en vrienden helpen graag, maar vaak is extra ondersteuning nodig ook om de familie en vrienden te ontlasten. Saar aan Huis biedt de oplossing! Een fijne, betrouwbare en vaste Saar geeft deze extra ondersteuning graag. De boodschappen, een wasje, samen koken en eten, samen een wandeling of fietstochtje of gewoon een luisterend oor, de Saar is er voor de cliënt.

Wat kan een Saar doen voor de cliënt of diens naaste?

De persoonlijke relatie tussen de cliënt en onze Saars vormen het hart van onze dienstverlening. Onze Saars worden ingezet voor gezelschap, licht huishoudelijk werk, slaapdiensten, persoonlijke zorg en extra ondersteuning. Deze aanvullende mantelzorg kan variëren van enkele uren per week tot 24 uur per dag. De cliënt bepaalt zelf hoeveel ondersteuning er gewenst is. Dat is meestal snel geregeld. Vaak staan onze Saars binnen 48 uur klaar om de cliënt te ondersteunen.

Aanvullend op de thuiszorg.

De thuiszorg komt voor medische hulp. Saar aan Huis biedt gezelschap, helpt bij huishoudelijke zaken en persoonlijke verzorging. Saar aan Huis werkt nauw samen met lokale thuiszorgorganisaties. Het welzijn van de cliënt staat centraal. Daar waar thuiszorg ophoudt en onvoldoende mantelzorg aanwezig is daar is Saar aan Huis!

Wie betaalt een Saar?

De dienstverlening van Saar aan Huis betaalt de cliënt of uit eigen middelen, middels een PGB (Persoons Gebonden Budget) of vanuit uw aanvullende zorgverzekering.

Meerdere zorgverzekeraars hebben vergoeding voor vervangende mantelzorg in het aanvullende pakket!

Bel, app of mail mij gerust ik vertel u er graag meer over!

Trijnie Beuving, eigenaar Saar aan Huis Flevoland

T: 0320-331717

M: 06-8683 6869

Flevoland@saaraanhuis.nl

Seniorennetwerk De Bijenkorf

Rond de 3000 senioren voelen zich eenzaam. Als er niets gebeurt gaan er alleen maar meer komen. Seniorennetwerk ‘De Bijenkorf’, vorig jaar gestart en een burgerinitiatief, koos er daarom voor om eenzaamheid als eerste prioriteit te kiezen. En wel op zo’n wijze dat ons werk ook ten goede komt aan jongere leeftijdsgroepen. We zijn er trots op dat we samen met Burgers in de Knel nu de coalitie van de grond tillen. Gesteund door de gemeente!

Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten

Stichting Onder Dak is de enige belangenorganisatie van en voor mensen met een beperking en/of chronische ziekte in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant.

Sinds 1994 zijn wij actief voor betere integratie, participatie en toegankelijkheid van mensen met een chronische ziekte en/of handicap, zowel lichamelijk als verstandelijk als geestelijk, in onze samenleving, gemeentelijke voorzieningen en het bedrijfsleven.

Met een grote groep enthousiaste vrijwilligers behartigen wij de belangen van onze deelnemers. Onder andere door middel van onafhankelijk sociaal advies, cliëntondersteuning Wmo, vertegenwoordiging in de Adviesraad Sociaal Domein (ASD), toegankelijkheidsonderzoek, voorlichting op scholen, aangepaste lessen voor computergebruik, zwemmen, tekenen en schilderen, scootmobieltochten en het organiseren van activiteiten en evenementen voor en door onze doelgroep.

Stichting Onder Dak is altijd op zoek naar nieuwe deelnemers en vrijwilligers.
U kunt zich aanmelden als deelnemer, vrijwilliger, voor informatie of advies via onze website: www.onderdak.nl, per e-mail: secretaris@onderdak.nl of telefonisch tel. 06-24464045.

Mensen met een beperking zijn onze zorg!

Stichting Forzsa

Stichting Forzsa begeleidt mensen en diens naasten met verslavingsproblematiek. De begeleiding kan gericht zijn op herstel; nuchter worden en blijven, maar kan ook gericht zijn op ondersteuning op andere levensgebieden. We leveren een bijdrage aan een inclusieve samenleving, waarin we streven naar een versterkte kans om nuchter te blijven en mee doen in de maatschappij.
Onze professionele begeleiders zijn verslaafden in herstel en weten als geen ander hoe het is om verslaafd te zijn en behandeling/ begeleiding te ontvangen. Onze ervaring zetten we in, bij de begeleiding en in het geven van voorlichting.

Stichting Inloophuis De Herberg

Stichting de Herberg Dronten beheert 2 inloophuizen, te weten locatie Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2 en locatie Woonark (in het Denksportcentrum), de Oost 52.

Inloophuis de Herberg heeft als missie: “zorgdragen voor- en belangen behartigen van een kwetsbare groep in onze samenleving’’. Het inloophuis is bedoeld een plaats te zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zich thuis voelen en waar gelegenheid is om zich even terug te trekken uit de eenzaamheid en zorgen van alledag.

Het inloophuis is voor iedereen. Een plaats waar koffie en thee klaar staat; waar mensen zijn om tegenaan of mee te praten; waar gezelligheid geboden wordt en allerlei activiteiten ontplooid kunnen worden. Het inloophuis heeft geen drempel. Een enthousiaste groep gastvrouwen en heren maken deze plek mogelijk en geven op persoonlijke wijze gestalte aan de doelstelling van het inloophuis. Inloophuis de Herberg is een open inloop waar de ontmoeting centraal staat. De doelgroep is de oudere medemens, alleenstaande en/of contactbehoeftige.

Het inloophuis is geopend (zie onder):

Ludgeruskerk:

 • dinsdagochtend van 09.30 tot 12.00 uur.

Woonark:

 • woensdagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur en donderdagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur.
 • Herbergkoor: woensdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur.
 • Maaltijd op zondag: elke 1e en 3 zondag van de maand van 13.00 tot 15.00 uur.

Toon Hermans Huis

Dronten heeft sinds een aantal jaren een inloophuis (THHD) voor mensen met kanker en hun naasten. Het hebben van kanker kan iedereen overkomen, je leven staat op de kop en ook die van je naasten. Het THHD wil een plek zijn voor ontmoeting en ondersteuning. Kankerpatiënten en hun naasten kunnen er luisteren naar elkaars verhalen, ze kunnen deze delen om het op die manier samen te verwerken. Hiermee wil het THHD de kwaliteit van leven van kankerpatiënten verhogen om zo tot een betere verwerking te komen zowel  lichamelijk, psychisch als sociaal.

Om dat te bereiken wil het THHD  laagdrempelig zijn en allerlei activiteiten bieden die het leven voor mensen met kanker veraangenamen. Iedere vrijdagochtend is er inloophuis en staan er 2 vrijwilligers klaar om u te ontvangen op de Eskimolaan 1 (ijsclubgebouw). Daarnaast is er een keer per maand een fysiotherapeut en een masseur aanwezig. Naast deze inloopochtenden biedt het THHD creatieve en ontspanningsactiviteiten aan  zoals  bloemschikken, klankschalensessies, verhalen schrijven en yoga.

Het vrijwilligersteam denkt in de toekomst ook meerwaarde te kunnen bieden aan Zamenéén. Eenzaamheid kan bij onze gasten worden gesignaleerd en deze gasten kunnen worden gewezen op de organisatie. Ook andersom kunnen de aangesloten groeperingen doorverwijzen naar het THHD.

Onze visie: het Toon Hermans Huis wil actief aansluiting vinden bij mensen die kanker hebben/gehad en hun naasten en behoefte hebben om ondersteuning en ervaringen te kunnen delen.

Onze missie : mensen met kanker en hun naasten te ondersteunen bij het herstel van hun kwaliteit van leven. Wij bieden een ontmoetingsplaats en wegwijzer in een gastvrij, open huis

Doelstelling: wij willen een laagdrempelig inloophuis zijn, waar we naast de inloopochtenden verschillende activiteiten aanbieden.

Topfit Fysiotherapie

Topfit Fysiotherapie bestaat al meer dan 25 jaar en als ‘PLUS-praktijk’ bieden we de best mogelijke zorg op in totaal 9 vestigingen in Almere-Haven, Dronten, Kampen, Lelystad en Zwolle. U kunt bij ons terecht voor álle fysiotherapeutische specialismen voor volwassenen.

Naast fysiotherapie bieden we ook beweegprogramma’s, hydrotherapie en hydrogym (bewegen in het water) en wandelen in de wijk. We ondersteunen u fit en vitaal te blijven.

Topfit is altijd op zoek naar verbeteringen binnen de fysiotherapie, zo blijven wij innoveren!

Wij willen ons graag inzetten om eenzaamheid te signaleren, bespreekbaar maken en indien gewenst door te verwijzen naar ZamenEen of andere instanties. Door ZamenEen zijn de lijntjes tussen elkaar kort.

Ons nieuwe project “Wandelen in de wijk” is ontstaan in samenwerking met Praktijk Oefentherapie Mensendieck Dronten. Met steun vanuit de gemeente en Meerpaal Welzijn wandelen we onder leiding van een oefen-/fysiotherapeut en een vrijwilligster met een groepje wandelaars die niet in een andere wandelgroep passen. In deze groep kan je mee doen aan maximaal 30 minuten wandelen, afgewisseld met ontspannings- of balansoefeningen. Met een loopafstand van maximaal een kwartier kunt u al meelopen. We starten vanuit de Meerpaal en na afloop kan eenieder tegen een kleine vergoeding koffie of thee drinken en is er alle ruimte voor gezelligheid en een praatje. Wanneer? Elke vrijdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur ! Kosten meelopen: €0,-

Info: www.praktijkmensendieck.nl en www.topfit-fysiotherapie.nl

Mail: wandelenindewijk@outlook.com

Triade Vitree

Triade Vitree heeft in Dronten meerdere woon- en dagbestedingslocaties en een mobiel team voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Eenzaamheid komt in elke groep en woonvorm voor helaas.

Zeker met ons mobiele team, die bij mensen thuis komt om te ondersteunen, kunnen en willen wij vroege signaleringen oppakken. Verder bieden wij verschillende activiteiten aan en zijn er bij ons mogelijkheden tot dagbesteding en werk.

Voedselbank

De Voedselbank maakt elke week omstreeks 145 voedselpakketten klaar voor zo’n 464 personen. Dat zijn mensen in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. Helaas neemt het aantal mensen dat gebruik maakt van deze pakketten voorlopig niet af.

Op dit moment zijn er ruim 100 vrijwilligers bij onze organisatie actief. Die vrijwilligers hebben, zoals wij dat graag zien, een heel diverse achtergrond. Naar verwachting neemt dat aantal nog toe, maar ook u bent nog steeds van harte welkom.

De centrale taak van onze Voedselbank is het bieden van voedselhulp aan de inwoners van onze gemeente. Maar we willen hen ook meer bieden en daarom nemen wij deel aan het netwerk Burgers in de knel. In het netwerk werken wij met instellingen, de overheid, burgers en bedrijven samen aan perspectief voor onze klanten. Die beide doelstellingen zijn verwoord in het motto van de Voedselbanken: Oog voor voedsel – Hart voor mensen.

Vraagelkaar

Vraagelkaar is een beweging vol sprankjes geluk. Vraagelkaar is een frisse beweging vol sprankjes geluk. Via Vraagelkaar.nl kom jij in contact met anderen om samen iets leuks te doen en/of iets voor elkaar te betekenen.

In de Vraagelkaarcafés, de Gelukscarrousels, de Gelukscaravan en aan de Gelukstafels ontmoet je fijne mensen en brengen de inspiratiecoaches je in contact met mensen die hetzelfde willen als jij. Op deze sprankelende manier zorgt Vraagelkaar voor verbinding die regelmatig uitgroeit tot een warme vriendschap. 

Kamp jij met gevoelens van eenzaamheid? Kijk gerust eens op Vraagelkaar.nl of neem contact met ons op. We horen graag wie jij bent en wat jij graag wilt doen. Op basis daarvan brengen we je met fijne buurtgenoten in contact. Zodat jij weer een sprankje geluk kunt ervaren. 

Vraagelkaar, gewoon doen voor een sprankje geluk! 

Vraagelkaar
vraag@vraagelkaar.nl
0321-314803

Vrije Evangelische Gemeente Oostelijk Flevoland

Ook Vrije Evangelische Gemeente Oostelijk Flevoland ondersteund ZamenEen van harte.

VWA internet en reclame

Wij laten herkenbaar zien wie u bent, wat u biedt en wat u te vertellen heeft.

VWA is een internet en reclamebureau die zich ervoor inzet het communicatieproces van de opdrachtgever op een hoogwaardige manier te ontzorgen/ondersteunen. Door technische innovaties efficiënt in te zetten, kunnen wij de werkdruk van de opdrachtgever verminderen. VWA houdt zich dagelijks bezig met de (door)ontwikkeling van concepten, toepassingen en uitingen rondom het communicatieproces, waarbij u en uw bedrijf centraal staat.

Onze missie voeren wij uit met als basis een balans te behouden tussen people, planet en prosperity (welbevinden, welzijn en welvaart, waarbij wordt gekeken hoe economische winst kan worden behaald en tegelijk kan worden ingezet op maatschappelijke winst en duurzaamheid voor mens en planeet).

VWA ondersteunt het initiatief ZamenEen vanharte. Wij hebben dan ook graag de website www.zamen-een.nl beschikbaar gesteld.

Zorgboerderij Hoeve Vredeveld

Hoeve Vredeveld ontvangt mensen die op de één of andere manier net een beetje extra zorg of aandacht nodig hebben, maar toch graag op een boerderij aan het werk willen. Op de zorgboerderij ontvangen wij mensen die komen genieten van de dieren, de omgeving en gezelligheid.

Met z’n allen verzorgen wij de dieren en werken met planten in de tuin en kas. Daarnaast is er ook ruimte voor bijvoorbeeld creatieve activiteiten, huishoudelijke taken en spelletjes. De zorgboerderij biedt op een gezellige, speelse en leerzame manier dagbesteding voor alle leeftijden

Wilt u meer informatie over de coalitie tegen eenzaamheid of wilt u zich aanmelden als ondernemende partij? Vul dan het formulier in